Intendanturforeningen Nordjysk Afdeling indkalder herved til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 24. april 2019, kl. 12.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Under vedtægternes § 4 foreslår bestyrelsen, at Nordjysk Afdeling nedlægges pr. 31. december 2019.
Såfremt der ikke er mødt mindst 2/3 af afdelingens medlemmer, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i uge 39 – 2019.

Klik her for Program, yderligere information og tilmelding.

Bestyrelsen