Tirsdag, den 14. april 2020 kl. 18.00-19.15.

i Kastellet, Nordre Magasin, 2100 København Ø

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Emblem og hæderstegn bæres.

Sidste frist for tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er 3. april 2020.

Se mere om tilmelding til spisning via dette link: Generalforsamling i Østdanmark.

Bestyrelsen