Hej alle intendanter

Der hersker lidt forvirring om vores blad fortsætter med at udkomme eller ej. Status er at det vil det.

Fremover vil jeg udsende

  • en elektronisk version (til dem der har eller vil afleverer mailadresser), som vil være tilgængelig på hjemmesiden samt
  • en papirversion (via PostNord) til dem der ikke har afleveret en mailadresse.

Det vil være foreningsrelevant information (mødeaftener, årgangsgensyn), men hvor tit og i hvilken form/layout, vil den kommende Landsstyrelse kigge på.

En opfordring til alle jer, der har en mailadresse og ikke afleveret endnu, skriv til mig med den, så sparer vi en masse porto til PostNord.

Erik Arboe
Landsformand

Søren Handler
Redaktør/Webmaster

Se allerede nu datoer for planlagte arrangementer (klik på tekst):