Kære Veteraner m.fl.

I f.m. markeringen af Peacekeepers Day gennemføres der, sædvanen tro, et arrangement på Kastellet tirsdag den 29. maj 2019, hvor vil jeg opfordre alle lokalforeninger til og deltage med det størst mulige antal faner.

I lighed med sidste år, er det hensigten, at I alle tilmelder jer til paraden via Danmarks Veteraners hjemmesidehttp://danmarksveteraner.dk/wordpress/?event=peace-keepers-day - senest tilmelding er den 21. maj 2019.

Dette gælder også for flag-/fanebærere (FB) og fanevagter (FV). Det gør vi, fordi det giver det bedste overblik vedr. hvem der reelt er tilmeldt paraden, hvorfor jeg heller ikke i år har vedhæftet en deltagerliste for FB og FV.  

Når du tilmelder dig som FB bedes du, i bemærkningsfeltet nederst på tilmeldingssiden, skrive hvilken lokalafdeling/-forening du kommer fra, samt hvilken lokalfane du står med.

Ligeledes bedes alle FV gøre opmærksom på, hvilken fane de er fanevagt for.  

Disse oplysninger tilflyder efterfølgende mig, og jeg har en mulighed for at ”sætte holdet” - i lighed med de tidligere år.

Hvis I allerede har tilmeldt jer på hjemmesiden, uden at anføre lokalafdeling og lokalfane, så tager vi den ”oppe fra og ned” på selve dagen – ingen problemer.   

__________________________________________________________ 

Praktiske oplysninger for fanebærere og fanevagter:  

Parkering på kirkepladsen.

09:00 

Indskrivning til paraden, hvor der også vil være mulighed for og få en kop kaffe og et stykke morgenbrød.

10:30

Indøvelse af faneeksercits for de fremmødte fane- & flagbærere og -vagter.

10:50

Afmarch fra bunkeren.

11:00

Lægge blomster ved De Blå Baretters Mindesten.

11:30

Fanebærere og fanevagter afmarcherer til paradepladsen og tager opstilling.

11:35

Gasa, Cypern og Æreskommandoet med Veteraner tager selvstændigt taget opstilling på paradepladsen.

Medaljemodtagere fra hhv. Gasa, Cypern, Balkan og andre missioner bedes stille sig i forreste geled i deres respektive hold – sekundært i andet geled.

11:40

Orientering til veteraner og pårørende om paradens forløb.

11:45

Den Kongelige Livgardes Æreskommando og Tambourkorps opmarcherer sydvest for Norgesporten og afdækker fane.

11:55

Klar - alle på plads ved ’Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948’.

11:55

Indmarch. Den Kongelige Livgardes Æreskommando med fane og tambourkorps.

12:00

VIP ankommer til paradepladsen.

12:02

Honnørmodtager ankommer og inspicerer paraden.

12:05

Honnørmodtager foretager en kranseceremoni ved ’Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948’.

12:10

VIP’er foretager en samlet kranseceremoni ved ’Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948’.

12:15

Taler til veteranerne.

12:35

Dekoreringer af jubilarer fra hhv. Gaza 60 år, Cypern 50 år, Balkan 25 år og andre missioner 25 og 50 år, samt indstillede personer til æresmedaljer.

12:55

Udmarch. Den Kongelige Livgardes Æreskommando med fane og tambourkorps.

12:56

VIP forlader paradepladsen.

12:57

Enheder formeres, og veteranerne og deres pårørende inviteres til reception.

12:58

Faner føres retur til området ved bunkeren.

13:00

Reception for alle veteraner, pårørende, VIP og fane-/flagbærere.

14:30

Afslutning på receptionen.