Intendanturforeningens medlemmer indkaldes herved til landsstyrelsesmøde,
der afholdes lørdag den 14. september 2019, kl. 13:30, på KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia.
Se mere om tilmelding via dette link.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på landsstyrelsesmødet, bedes være formanden for landsstyrelsen i hænde senest mandag den 2. september 2019.

Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage i mødet.

Det er dog alene landsstyrelsens medlemmer, der har stemmeret.

Grundet af, at de tre jyske afdelinger har meddelt, at de lukker med udgangen 2019, skal et forslag om omstrukturering af foreningen godkendes på landsstyrelsesmødet.

Dette punkt har været drøftet ved et møde den 25. maj 2019 i Bredsten, hvor formanden for landsstyrelsen samt tre landsstyrelsesmedlemmer deltog fysisk og to havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt.
Ved mødet blev der udfærdiget et protokollat, som enstemmigt blev vedtaget.
Protokollatet vil blive forelagt på landsstyrelsesmødet i sin helhed under indkomne forslag.

Der skal derudover findes en ny formand for landsstyrelsen, idet jeg af private og helbredsmæssige forhold ikke genopstiller.

Arne S. Lorentzen, formand for landsstyrelsen