Mødeaften i Kastellet - tilmelding

Programmet er at vi mødes kl. 18.00 til spisning og efterfølgende en kop kaffe.

Tilmelding til spisning til mødeaftener sker ved at indbetale kr. 100,00 senest tirsdagen før mødeaftenen til: RegNr 1551, KontoNr 6420516,
med angivelse af den mødedato man ønsker at deltage i spisningen.

Der indkøbes kun mad til de tilmeldte, så rettidig tilmelding er nødvendig.

De 100 dkk dækker følgende, 1 stk. med sild, 2 stk. luksussmørrebrød, øl, vand, snaps, kaffe og te.

Der er ikke personale til stede ved mødeaftenerne, så borddækning og oprydning i forbindelse med mødeaftenerne er en fælles opgave for de fremmødte deltagere.

Det er vigtigt, at denne tidsfrist overholdes, da der udelukkende bestilles mad til de tilmeldte.

Ret til ændringer forbeholdes, når endeligt tilsagn om lokaler modtages fra Forsvarets Etablissementtjeneste.

Er du i bil, så se (efter login) om parkering på Kastellet.