REGISTRANT OVER ARKIVALIER OG EFFEKTER

i Intendanturforeningen's lokale nr. 7 på loftet i Nordre Magasin, Kastellet

Arkivgruppen: Kjeld Hansen Jørgen Holtermann Methinus Hansen Kurt Ballesgaard * 8.11.2011

LOKATION / INDHOLD

1/  Ledig

2/ Effekter med relation til DSL (Danske Soldaterforeningers Landsråd) og deltagelse i Nordiske Stævner

3/ Flyttekasse med indhold af arkivalier tilhørende ITOFF (Intendanturofficersforeningen) og FFE (Foreningen af Forplejningskorpsets Embedsmænd)

4/ Korpset:
Den danske hærs Intendanturtjeneste 1848-1918 v/ generalint. G. Brammer, 2 stk.
Overintendant, kaptajn Brammer's Tjenesterejse til Frankrig og Belgien i 1916:
    Fortrolig rapport
    Bilag 1-7 til "Fortrolig Rapport"
Intendant S. A. Helgesen's "Visdomsbog"
"Mindebog" skænket Forsvarets Intendanturkorps af Intendanturofficersforeningen i anledning af korpsets 5-årige beståen, 1.11.1956
Bogen "Ved forenede kræfter" om Forsvarets øverste militære ledelse 1950-2000 (med dedikation til Intendanturforeningen fra generalmajor N. K. Skov)
Aldersordensliste over Personel i Forsvarets Intendanturkorps
Intendantur Orientering, kassette, 1963-67

To diplomer skænket af Hollandske Intendanturenheder til FIK's 100-års jubilæum

5/ Diplom og billedgalleri fra Nijmegen March juli 1968: ITK's 100-års jubilæum
Plasticblok med indlagt medalje KNBLO (Nijmegen-relateret)
Erindringsplatte i kobber: Til FIK fra DANOR BN VII 1959-60 (UN Emergency Force)
Andre memorabilia med tilknytning til udenlandsk tjeneste (Cypern, Gaza m.v.)

6/ Intendanturforeningen / Diverse
Bankoplader

7/ Planche med billeder o.a. med relation til Årgangsgensyn i Kastellet

8/ Skolen:
Fortrolig Registratur, indgået 17/2 1908 - 20/12 1960
Fortrolig korrespondancebog, udgået 27/1 1908 - 20/12 1960
Oversigt over korporaler 1945-I til 1954-II designeret til tjeneste ved afdelinger m.fl.
Eksamensprotokol for Forplejningskorpsets Skole 1911-1951
Eksamensprotokol for Intendanturkorpsets Skole 1951-1961
Eksamensprotokol for Intendanturkorpsets Skole 1962-1971
Træk af Kastellets historie
Velkomsthefter
Rapport vedr. Intendanturkorpsets Skoles fremtid, 1976
Lærebog (1915) for Forplejningskorpsets Skoler: II Forplejningslære
Forsvarets Intendanturkorps Uddannelsesbestemmelser
"Vandrebog" for 6. Korporalskab 1945-II
Ringbind med diverse skolerelaterede fotos
Ringbind med diverse uddannelsesprogrammer
Forplejningskorpsets Skoles udrykninger i 1937, 1938 og 1939, 3 beretninger
Forsvarets Forvaltningsskole & Høveltegårds historie
Forsvarets Intendanturkorps Skoles udflytning til Høveltegård, kuvert
Fotos af Forsvarets Forvaltningsskole / Høveltegård, kuvert
Hefte, Kasse- og regnskabsvæsen
Kassekladde (hefte)
Rapportbog for VE
Instruktionshefter, 2 stk.
Scrapbøger, 4. stk., 1959-69, 1968-74, 1974-79, 1980-83

9/ Ledig

10/ Intendanturforeningen:
Ringbind med diverse "sager"
Sydsjællands afdeling (opløst), 3 ringbind
Århus afdeling (opløst), 3 protokoller

Jubilæumslegatet:
Breve 1921-1941
Breve 1972 >
Kvitteringer og regnskaber 1972-1987
Kvitteringer og regnskaber 1988-1997
Æresbog for Intendanturforeningens Jubilæumslegat
Chartek indeholdende
    Kolonnebøger 1941-1957, 1958-1973, 1974-1991, 1992-1997
    Redegørelse fra N. K. Skov til Jubilæumslegatets Bestyrelse ang.
    Intendanturforeningens Jubilæumslegat
Hovedbog
Forhandlingsprotokol for bestyrelsen 1992-1998

Landsstyrelse m.v.:
Årgangsgensyn 1975-1992
Årgangsgensyn 1993-2000
Landsstyrelsesmøder 1990-2002
Fortegnelse over uddelte 25-års hæderstegn

Soldaterforeninger:
Håndbog for Soldaterforeninger
Håndbog: Danske Soldaterforeningers Landsråd
Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning 1921-1996
Fotoalbums over diverse sammenkomster i Intendanturforeningen

11/ Intendanturbladet, 6 kasser, 1922-72, 1973-79, 1980-84, 1985-95, 1996-2004, 2005>
Intendanturbladet, 13 indbundne årgange, 1941-1988
Intendanturbladet, kasse med specialudgaver omhandlende Årgangsgensyn
Sange og sangbøger, diverse i kasse
Ringbind med fotos bragt i Intendanturbladet i John Kjærgaard's redaktørtid

12/ Fem stk. vægtlodder: 10-5-2-2-½ kg

13/ Diverse fotografier på karton (del af Lokation 21)

14/ Post-Brevkasse (v/ Povl Holm)

15-22/ Stålkartoteksskabe:

15/ Diverse materiale, navnlig fotografier, i årgangsorden 1913-1984

16/ Fotografier i ramme:
RKKMP / ITKS 1969-1977
RKKMP / FOFS 1978-1980

17/ Store fotografier i ramme:
RKKMP / ITKSJan 1971
RKKMP / ITKSMaj 1971
RKKMP / ITKSSep 1971
RKKMP / FOFSJuli 1971

18/ Fødselsdagskort, kort uden tryk, brevpapir, div. kontorartikler

19/ Diverse fester: Årgangsgensyn, DSL, Korps, Nordisk stævne m.m.

20/ Lokalafdelinger

21/ Diverse fotografier på karton (nogle tillige i Lokation 13)

22/ Kasse med fotos af "embedsmænd" oplistet i Brammers bog side 311-333
Fotografier af Nr. 1'ere:
Reserveregnskabsførerprøven 1924-32
Reserveintendantprøven 1911-43
Rekrutprøven 1911-41

23/ Udtjent fane med korpsmærke m/ krone

24/ Planche fra Historiecenter Dybbøl Banke
Maleri af Kongeporten (Sjællandsporten) i Kastellet
Foto med indkig i Kastellet gennem Kongeporten (Sjællandsporten)
Foto af nu nedrevne "Ny kaserne" (korpsets skolebygning gennem mange år)
Foto af nu nedrevne "Depotbygning" (i en årrække domicil for Forsvarskommandoen)
To trykte tegninger af Kongeporten og Norgesporten
Boghylde:
   Kastellet gennem 300 år v/ Herluf krabbe
   Kastelskirken i 300 år 1704-2004
   Kastellet den 9. april 1940 v/ Michel Boucheny
   Kastellet Citadellet Frederikshavn v/ OL C. E. Thiede
   Træk af Kastellets historie v/ Forsvarets Forvaltningsskole

25/ Uniformskasket årgang 1932 (har tilhørt T. Hecht-Nielsen)
Skråhue, baret, uniformsbælte og -støvler fra 50'erne
Spisebestik i hylster fra Hecht-Nielsen's rekruttid

26/ Platte af Kgl. Porcelæn til minde om korpsets 100-års jubilæum i 1968
Platte "Værn om Danmark"
Del af barde, IT/FSNTOH, Færøerne 18.8.1979
Planche "Korpset"

27/ Kaj Elkrog's æresbæger fra Intendanturforeningen (Nr. 1 på Sgt.skolen 1951-2)
Bronzeaskebæger "Forplejningskorpset 1948-1949"
Kobberaskebæger med Intendanturkorpsets korpsmærke
Mundblæst kopi af "Brændevinsflaske for Enkeltmand, Hærens Model 1842"
Udstillingsskab med diverse indhold:
   Lakseglsstempler: RKKMP ITKS, Forpleiningscorpset, Intendanturkorpsets Skole
   Gummistempel: Forsvarets Forvaltningsskole, Kastellet 2100 Ø.
   Brødstempel: HÆRENs BAGERI
   Bæger med indgravering: GV ITKS OKT 76 1.PR.
   Medalje til ITKS 1974 fra "Ecole Superieure de L'Intendance"
   Emblemer og gradstegn m.v. fra Forplejningskorpset
   Emblemer og gradstegn m.v. fra Intendanturkorpset
Sokkel med Intendanten's Pengekasse

28/ Indrammet FIK-våbenskjold
"Felttestamente" (har tilhørt Oberst A. M. Svenstrup)
Planche "Skolen"

29/ Våbenskjold RKKMP / ITKS
Ophængte krus med korpsmærke på Kastelsbaggrund, 3 stk.
"Samfundshjælper" i magnumstørrelse med korpsmærke
Sokkel med Demonstrations-model af en ko

30/ Intendanturforeningens "Våbenskjold" m.v.
Planche "Intendanturforeningen"
Ramme med redegørelse for Intendanturforeningens "Margrethebæger" 1926-2005

31/ Udtjent fane med korpsmærke u/ krone
Danmarks-Samfundets gavebrev ved tildeling af ny fane i 1968
Fanebærerbefaling i ramme
Vejledning for Fanebærer Ceremoniel

32/ Officerssabel doneret af major Wenzel Kruse (anv. 1956-1975)
Officielle fotografier af Kong Frederik IX og Dronning Ingrid i ramme med krone (doneret af Povl Holm)

33/ Planche med bl.a. fotos af kongelig deltagelse ved korpsets 50-års og 100-års jubilæer i hhv. 1928 (Christian X) og 1968 (Frederik IX)

40/ Intendanturkorpsets våbenskjold i træ og "guld"
Foto af Generalintendant P. E. Poulsen

41/ Foto af Generalmajor N. K. Skov
Skibssabel model 1882 m/ gavebrev til GM N.K.Skov fra Søværnets Materielkmd.
Marinedaggert
Kundgørelse A. 46
Daggert fra forsvarsrationaliseringkonference i Stockholm 1987

42/ Bånd med korpsmærker og gradstegn

45/ Giner iklædt forskellige uniformer