Kig i bunden af denne side, der kan være flere aktiviteter.

LØRDAG DEN 13. maj 2023 i KASTELLET

Sidste frist for tilmelding er 17. april 2023

Klik her for at se Tilmeldte deltagere.

Kære korpskammerat!

Vi håber at se jer alle til årgangsgensyn og jubillarstævne.

Så skynd dig med tilmeldingen!

Alle, der har aftjent deres værnepligt eller står i nummer ved Forsvarets Intendanturkorps, kan deltage.

Medlemskab af INTENDANTURFORENINGEN er ikke en betingelse – men vi opfordrer til medlemskab (kr. 125,- årligt) og foreningen yder tilskud til medlemmers deltagelse.

Se mere om tilmelding og medlemskab via dette link: Årgangsgensyn og jubilarstævne.

Vi glæder os til at se dig!

Bestyrelsen i Intendanturforeningen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 18.00

på Kastellet i 'Kastelstuen' i Nordre Magasin.

Dagsorden iflg. vedtægterne (klik HER):

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra formanden.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Se 'Regnskabet 2022' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ingen indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  • Se 'Budget for 2023' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt suppleanter.
  Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til 3 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år.
  • Kasserer Henning Thomsen er på valg og villig til genvalg.
  • Bestyrelsesmedlem René Bredal er på valg og villig til genvalg.
  • Der er ikke valgt suppleanter.
   Følgende er valgt i 2022 for 2 år:
  • Formand Erik Arboe
  • Bestyrelsesmedlem Søren Handler
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen.
  Revisorer og revisor suppleant kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.
  • Revisor Otto Tingleff er på valg og villig til genvalg.
  • Revisor Steen Højlund er på valg og villig til genvalg.
  • Revisorsuppleant Bjarne Asp Andersen er på valg og villig til genvalg.
 • Eventuelt.​
Vi opfordrer medlemmerne selv at printe/medbringe dagsorden, regnskab og budget.

Ca. kl. 19.30 spisning på Cafe Petersborg til Gule ærter.
Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest tirsdag den 28. marts 2023 ved indbetaling af kr. 100,- på Bankkonto: RegNr. 1551 KontoNr. 4511834058.

Programmet er at vi mødes kl. 18.00 til spisning og efterfølgende en kop kaffe.

Tilmelding til spisning til mødeaftener sker ved at indbetale kr. 100,00 senest tirsdagen før mødeaftenen til: RegNr 1551, KontoNr 6420516,
med angivelse af den mødedato man ønsker at deltage i spisningen.

Der indkøbes kun mad til de tilmeldte, så rettidig tilmelding er nødvendig.

De 100 dkk dækker følgende, 1 stk. med sild, 2 stk. luksussmørrebrød, øl, vand, snaps, kaffe og te.

Der er ikke personale til stede ved mødeaftenerne, så borddækning og oprydning i forbindelse med mødeaftenerne er en fælles opgave for de fremmødte deltagere.

Det er vigtigt, at denne tidsfrist overholdes, da der udelukkende bestilles mad til de tilmeldte.

Ret til ændringer forbeholdes, når endeligt tilsagn om lokaler modtages fra Forsvarets Etablissementtjeneste.

Er du i bil, så se (efter login) om parkering på Kastellet.

Opdateret 6.august 2022

Reservér disse aftener til hyggeligt selskab med andre intendanter!
Alle medlemmer er velkomne.

 

Datoer

Månedlige mødeaftener – spisning kl. 18.

Rimelige priser og godt selskab

Mødessted er i Kastelsbaren på 1. mellemetage i Nordre Magasin.

Klik her for at se mere om program og tilmelding

13. september 2022

11. oktober 2022

8. november 2022

10. januar 2023

14. februar 2023

14. marts 2023

Bankospil 13. december 2022
Generalforsamling 2023
Indkaldelse og tilmelding til spisning udsendes senere.


11. april 2023

Årgangsgensyn og jubilarstævne
Sæt også allerede nu et stort kryds ved denne dag.
Du kan allerede nu begynde at finde dine soldaterkammerater.
Endelig information om tid, sted og tilmelding vil blive udsendt senere.

 

13. maj 2023